Shakira'nýn dev heykeli dikiliyor

Kolombiyalý þarkýcý Shakira'nýn dev heykeli, doðum yeri olan Baranquilla kentindeki bir meydaný süsleyecek.

Beþ metrelik çelik heykeli gören Shakira, "Bu heykele bakanlar, kurduðu düþleri gerçeðe dönüþtüren sýradan bir kadýný düþünmeli" demiþti.

Comments

Popular posts from this blog

Шакира и Красное лето

"שירת היובל" – מיטב האמנים שרים לאשדוד